มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนอยู่ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

ร่วมทำความรู้จัก เจาะใจ “ครูแหม่ม” ชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งมั่นนำระบบการศึกษาใหม่มาบูรณาการใช้ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ในชุมชน จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของหลายโรงเรียน

 

ทริปนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง?

 • นัดหมายเวลา 7.00 น. วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อาคารมนริริน ซอยพหลโยธิน 8 ก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีพร้อมกันด้วยรถมินิบัส
 • ทำความรูจ้กันวัตกรรมการศึกษา “จิตศึกษา” “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (PBL) และ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนักการศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังให้น้องๆ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกเชิงบวก และเตรียมความพร้อมให้พวกเขสเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21
 • เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่น้องๆ นักเรียน
 • อาสาแรงพัฒนาสนามกิจกรรมของน้องๆ ทาสีเครื่องเล่นเก่า
 • เยือนตลาดน้ำอัมพวา แวะซื้อของฝากจากเมืองแม่กลอง
 • กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ณ เวลา 18.00 น.

 

Photo: Chonlada Janpum / ActionAid

 

สนใจร่วมทริป ต้องทำอย่างไร?

 • ลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน คุณกาญจนา สมสกุล ติดต่อ 02-279-6601 ต่อ 113 (9.30-17.00 น.) 084-434-5674 หรืออีเมล kanchana.somsakul@actionaid.org ภายในวันศุกร์ท่ี 21 มิถนุายน 2562
 • กิจกรรมมีค่าลงทะเบียน 900 บาท
 • ค่าลงทะเบียนจะนำไปสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับัเสื้อยืดที่ระลึกแอ็คชั่นเอด จำนวน 1 ตัว
 • Early bird! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 จะได้รับสมุดโน้ตการกุศล ขนาด A5 จำนวน 300 หน้า มูลค่า 300 บาท เป็น ที่ระลึกอีก 1 เล่ม
 • ผู้ร่วมทริป และผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของน้องๆ โดยรายละเอียดมีดังนี้:

 

ร่วมบริจาคสมทบทุน 12,990 บาท

ทุน 12,990 บาท อาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่สำหรับโรงเรียนเล็กๆ อย่าง โรงเรียนวัดโคกทอง เงินจำนวนนี้สามารถช่วยเพิ่มสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนทั้ง 103 คนได้

ขอเชิญร่วมบริจาค สนับสนุนการติดตั้งตาข่ายโพลิโพรพิลีน (PP) บริเวณอาคารเรียน เพื่อป้องกันนกพิราบจากการสร้างความสกปรก และแพร่เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ

มูลนิธิฯ จะมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้ทางโรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคเป็นจำนวน 300 / 500 / 1,000 บาท หรืออื่นๆ* ได้ถึงวันศุกร์ท่ี 28 มิถนุายน 2562 ที่:

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
เลขที่บัญชี 014-272467-5

กรุณาส่งรายละเอียดการบริจาคมาที่ kanchana.somsakul@actionaid.org (คุณกาญจนา สมสกุล) สำหรับการจัดส่งใบเสร็จของมูลนิธิฯ

*การบริจาคครั้งนี้เป็นการบริจาคส่งต่อถึงโรงเรียนโดยตรง และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

อ่านหมายเชิญฉบับเต็ม: http://bit.ly/2WHILce

 

Photo: Burassakorn Gitipotnopparat / ActionAid