เด็กในพื้นที่ห่างไกลกำลังถูกพรากสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องระบบการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษามาโดยตลอด หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐ คือนโยบายยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดการ “ความไม่ประหยัดต่อขนาด” หรือต้นทุนเฉลี่ยที่สูงขึ้นท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ทว่า นโยบายดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบหลากมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาต่อเด็กเกือบ 1 ล้านคน และสมาชิกชุมชนเจ้าของโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวนมาก การยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนแม่เหล็กที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร จะส่งผลให้

 • เด็กเดินทางไกลขึ้น ผู้ปกครองมีภาระในการรับส่งและค่าใช้จ่ายเพิ่มขี้น
 • โรงเรียนแม่เหล็กมีจํานวนนักเรียนต่อห้องมากเกินกว่าที่ครูหนึ่งคนจะสอนและดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เด็กอาจไม่ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รัฐไม่มีมาตรการรองรับว่าเด็กจะได้รับการสอนที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนเดิมในชุมชนของตน

ผลทั้ง 3 ข้ออาจทําให้เด็ก “หลุด” ออกจากระบบการศึกษา เท่ากับว่าเด็กถูกพรากจากสิทธิทางการศึกษาที่พึงได้รับในโรงเรียนใกล้บ้าน

เราเชื่อว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชน เราจึงทํางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ภายในปี 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีเป้าหมายให้

  • โรงเรียน 400 แห่ง จัดการเรียนรู้โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางและไม่ถูกยุบ-ควบรวม
  • เด็กมากกว่า 20,000 คน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 2,000 คน มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้นำด้านการศึกษา
  • การศึกษาไทยมีความเท่าเทียม ไม่ละเลยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลัง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นหนึ่งพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสิทธิในการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมของเด็กไทยทุกคน

สนับสนุนเราวันนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิต Visa, MasterCard, UnionPay, Discover และ Diners Club รวมถึงบัตรเดบิตธนาคารไทยและต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ฯลฯ ตราบใดที่บัตรเดบิตของท่านมีการลงทะเบียนเพื่อการใช้งานทางออนไลน์
2. การบริจาคออนไลน์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ใช้ระบบ Payment Gateway ของ 2C2P ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ที่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
3. การบริจาคแบบรายเดือนเป็นการบริจาคต่อเนื่อง หลังจากที่ระบบตัดเงินในวันแรกที่ท่านยืนยันการบริจาค ระบบจะตัดเงินครั้งต่อๆ ไปโดยอัตโนมัติในวันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านทำการบริจาคครั้งแรก
4. มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินรวมยอดบริจาคให้ท่านเป็นรายปี ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
5. หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ยกเลิกการบริจาค ทีมงานฝ่ายระดมทุนพร้อมให้ความช่วยเหลือท่าน ติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (+66) 02-279-6601 ถึง 2 ต่อ 113 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 9.00-17.00 น.) หรืออีเมล retention.thailand@actionaid.org