เพชรในตม: ความฝันของอุ้มและมะเฟือง

เนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากลนี้ อ่านเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องอุ้มและมะเฟือง สองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ.น่าน ผู้กล้าคิด กล้าทำตามความฝัน

Read More

ActionAid Thailand 2018 Annual Report

รายงานประจำปี 2018 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

รายงานเล่มนี้คือเรื่องราวของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยในปี 2561 ท่านจะได้เห็นถึงการดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และความก้าวหน้าของสามโครงการหลัก

Read More

Opinion: National Ed Expo and the new Education Act พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และสภาพการศึกษาไทย: มุมมองคนนอกจากมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และสภาพการศึกษาไทย: มุมมองคนนอกจากมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ

มุมมองคนนอกจากงานมหกรรม “การศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Read More

Equal Stand Network organised first talk on Equality in Education and Disappearing Schools การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป งานเสวนาแรกของเครือข่าย Equal Stand

การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป งานเสวนาแรกของเครือข่าย Equal Stand

Equal Stand คือ เครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตั้งคำถามกลับไปยังผู้กำหนดนโยบาย และทำให้เสียงของผู้ถูกกระทำได้รับการรับฟัง

Read More

คืนสิทธิ์ที่ดิน คืนถิ่นหาปลา ร่วมพัฒนา เขตคุ้มครองวัฒนธรรม

คืนสิทธิ์ที่ดิน คืนถิ่นหาปลา ร่วมพัฒนา เขตคุ้มครองวัฒนธรรม

รัฐต้องมีนโยบายที่สมดุลระหว่างการพัฒนากับการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมยั่งยืน

Read More

ผู้สนับสนุนแอ็คชั่นเอด สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ราชบุรี

ผ่านไปด้วยดีอีกครั้ง สำหรับทริปเยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้สนับสนุนมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Read More

แอ็คชั่นเอดและเวสเทิร์น ดิจิตอล พาอาสาสมัครใจดีพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉะเชิงเทรา

แอ็คชั่นเอดและเวสเทิร์น ดิจิตอล พาอาสาสมัครใจดีพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนฉะเชิงเทรา

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมมือกับผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปราจีนบุรี พาอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน

Read More

ขอเชิญร่วมมินิทริป ส่องงานพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญร่วมมินิทริป ส่องงานพัฒนาการศึกษา สร้างความประทับใจครั้งใหม่ เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนอยู่

Read More

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562) ActionAid Thailand Newsletter Issue 2/2019 (April 2019)

จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 (เมษายน 2562)

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

Read More

ทำไมโรงเรียนในชนบทแห่งนี้ถึงสอนให้เด็กเรียนรู้จากปัญหา

ทำความรู้จักการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มากขึ้น ผ่านมุมมองของเมริดิธ สเลเตอร์ ผู้อำนวยการงานพัฒนา แอ็คชั่นเอด สหรัฐอเมริกา

Read More