69% ของรายได้ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2561 มาจากความอนุเคราะห์ของผู้สนับสนุนทุกท่าน พวกเขาทำให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและกลางในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

รายได้ปี 2561

เรานำเงินบริจาคมาดำเนินงานโครงการการศึกษาและเยาวชน ในปี 2561 อย่างไร

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ปฏิบัติงานตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง สำหรับโครงการการศึกษาและเยาวชนในปีที่ผ่านมา เราบริหารจัดการเงินบริจาคสำหรับด้านต่างๆ ดังนี้

เรามุ่งมั่นที่จำทำให้ทุกการสนับสนุนของท่านส่งผลอย่างคุ้มค่าที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และการรับรองสิทธิในการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

และเริ่มตั้งแต่ปี 2562 นี้ การสนับสนุนของท่านจะมีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) โครงการรณรงค์ระดับนานาชาติของแอ็คชั่นเอดที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยในปี 2560 โครงการนี้ มุ่งเปลี่ยนอคติทางเพศที่หยั่งรากลึกอยู่ในสังคม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน

อ่านเกี่ยวกับโครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง >